Category: Airdrop

Nauticus

Vanig (VANIG)

160 VANIG Nhận Token

Verasity (VERA)

Expired

WePower (WPR) Từ Sàn Huobi

Đây là chương trình airdrop chính thức được tổ chức bởi Huobi, được xác nhận tại Telegram Huobi Pro. Đăng ký tài khoản mới tại Huobi Pro (chỉ tài khoản ...

UCHIT (UCHT)

CPROP (CPROP)

100 CPROP Nhận Token

Silent Notary (SNTR)

10000 SNTR Nhận Token

Modex (MDX)

MaxiMine (MXM)

KONIOS (KON)

BBX Exchange (BBX)

Stox (STOX)

ABitchain (ABTC)

Syntera (SSC)

Bankorus (BKT)

Gagapay (GTA)

Gift One (GIFT)

Goldiam (GOL)