ICO Tiềm Năng

Blockchain.io (BCIO)

$41

Đăng ký tài khoản và làm nhiệm vụ share lên mạng xã hội để nhận ít nhất 50 BCIO trị giá 35 Euro.

Blockchain.io (BCIO)
5 Sao | 1 bình chọn

1 BCIO = 0.7 EUR

800K BCIO Tokens are to share:

Grand Prize Winner Contest: 20,000 BCIO Tokens

2nd to 10th: 10,000 BCIO Tokens

11th to 25th: 1600 BCIO Tokens

26th to 100th: 750 BCIO Tokens

101st to 250th: 315 BCIO Tokens

251st to 500th: 150 BCIO Tokens

501st to 1000th: 100 BCIO Tokens

1001st to 20000th: Between 25 and 50 BCIO Tokens (450K to share)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply