ICO Tiềm Năng

Bob’s Repair (BOB)

20 BOB

Làm theo hướng dẫn bên dưới.

Bob’s Repair (BOB)
5 Sao | 1 bình chọn
  1. Đăng ký tài khoản tại đây. Bạn sẽ nhận được email và mật khẩu tạm.
  2. Làm 3 nhiệm vụ đơn giản để nhận 20 BOB token.
  3. Vào trang Token Sale, đăng nhập với mail và mật khẩu tạm đã nhận và xác nhận 20 BOB token từ airdrop.
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply