Exenium

1 XNT

Truy cập vào bot Telegram và click nút Exenium ICO để nhận 0.2 XNT và 0.8 XNTB trị giá 40 USD.

Exenium
4 Sao | 1 bình chọn

Exenium là sàn giao dịch được tích hợp vào như là một bot trong các trình chat Telegram, Facebook, Discord. Truy cập vào bot Telegram và click nút Exenium ICO để nhận 0.2 XNT và 0.8 XNTB trị giá 40 USD.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply