ĐÃ LÊN SÀN

Odyssey #3 (OCN)

2 OCN

Retweet và follow trên Twitter. Sau đó gửi tin nhắn tới Telegram mã invite code của bạn để nhận 2 token. Giới thiệu thêm bạn bè để nhận thêm.

Odyssey #3 (OCN)
2.5 Sao | 2 bình chọn

Bạn cần thêm vào contract address sau để token hiển thị trong ví:

Contract address: 0x4092678e4e78230f46a1534c0fbc8fa39780892b.

Xem hướng dẫn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply